Tuesday, September 15, 2009

004 - KECEMERLANGAN DIRICEMERLANG selalunya dikaitkan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti. 0leh yang demikian, budaya kerja yang hendak dibentuk oleh sesebuah organisasi hendaklah menggambarkan komitmen pihak pengurusan meningkatkan kualiti dan produktiviti. Usaha untuk mencapai tahap cemerlang dari sudut kualiti tidak ada penamatnya kerana ia merupakan satu usaha yang berterusan. Apabila kita mencapai satu tahap yang cemerlang, terdapat tahap yang lebih tinggi yang perlu dicapai.


"...Kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. Apabila kita mencapai kualiti, ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar."


Bagi memupuk kecemerlangan diri, individu perlu penuh berkeyakinan tinggi, berwibawa, bijaksana, dan senantiasa memikir ke hadapan.


No comments:

Post a Comment