Wednesday, September 1, 2010

084 - MEMANTAPKAN KEYAKINAN DIRI – Secara menghayati pengertian ayat 1-10 surah Al-Mulk…….This star-forming region, captured by NASA's Spitzer Space Telescope. This photo was taken on July 14, 2010.Terjemahan ayat 1-10 Surah 67 : Al-Mulk

.....Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan (dunia dan akhirat), dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,

.....Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Berkuasa lagi Maha Pengampun,

.....Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. (Jika engkau ragu-ragu) Maka lihatlah berulang-ulang kali, adakah dapat kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

.....Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu pun kecacatan dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah (kerana habis tenaga dengan sia-sia).

.....Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar (punca rejaman) ke atas syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.

.....Dan orang-orang yang kafir (juga mereka yang kufur ingkar) kepada Tuhannya, memperolehi azab neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

.....Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,

.....Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (semasa di dunia) seorang pemberi peringatan?"

.....Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tapi kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".

.....Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".