Thursday, June 23, 2011

117 - A TASK for TOWN PLANNER... PLANNING FOR UNIVERSITY TOWN

Physical Planning rethinking…Merancang pembangunan & fungsi Universiti sebagai pemangkin kepada pertumbuhan bandar. Sekian lama banyak universiti kampus dirancang dan dibina: UTM-Skudai, UKM-Bangi, UiTM-Shah Alam, UPM-Serdang, UUM-Sintok, UTHM-Parit Raja, UTeM-Durian Tunggal, UMP-Gambang, UiTM-Muazam Shah, MMU-Cyberjaya, USIM-Nilai dll...... namun secara fungsi dan fizikalnya ia terpisah dari pembangunan sekelilingnya (boundary,security & fences)…samada dari segi fasiliti kemudahan sosial, fungsi kediaman maupun gunatanahnya, fungsi perniagaan, perdagangan, pengangkutan dan kemasyarakatan....a task for Town Planner - Planning for a World Class Universiti Town.