Monday, May 16, 2016

152 - BERBAHAGIALAH MENJADI PERANCANG BANDAR.....

BERBAHAGIALAH MENJADI PERANCANG BANDAR.  Adakah Bidang Perancangan Bandar menjadi salah satu tuntutan dalam kehidupan kepada manusia??  Sebahagian manusia merancang..membangun..membina bandar untuk memantapkan ketamadunan manusia dari satu era ke satu era…….Disebalik itu jua, sebahagian manusia pula menjadi perosak kepada pembangunan persekitaran bandar…Sekiranya ada satu2 bandar berfungsi baik…cekap dan bersih…seimbang..tiada tekanan dan tiada bahaya ; ini adalah sesuatu  yg boleh dikaitkan dengan sikap manusia dan corak masyarakat setempat & penduduknya. Pembangunan Bandar sudah tentunya memerlukan masyarakat penduduknya  yang berdisiplin..bersikap jujur… prihatin dan berilmu. Teori2 Perancangan Bandar barat dan modern tidak spesifik membincangkan persektif theology/unsur2 agama...terutama kerohanian spritualnya yang berbentuk hubungan Masyarakat manusia dengan Penciptanya…Ramai Graduate Town Planning disogokkan dengan teori2.. prinsip2… konsep2..dan pelan2 pembangunan yang berprinsip superficial… economic-materialistic dan amat horizontal. Hakikatnya teori2 pembangunan perbandaran sebegini, mengobjektifkan suasana kehidupannya yang terlalu fizikal & teknikal … malah melayan latarbelakang ciri2 masyarakat itu sendiri, prinsip hidup citarasa masing2 & bukan berasaskan tuntutan agama. Dan dari sudut  amanah yang diberikan kepada manusia..menjadi khalifah di bumi dan tanggungjawab  kepada Penciptanya apatah lagi, hanya berkala diselitkan dalam kuliah…Oleh itu keperluan menyedarkan Town Planner kini, khususnya di Malaysia… tentang peri pentingnya kefahaman konsep hubungan Manusia dengan Maha Penciptanya yang tidak boleh lagi dipisahkan..& perlu diketengahkan dalam membentuk vertical knowledge kepada ilmu perancangan. Ianya perlu menjadi asas paksi kepada mereka yang bergelar Town Planner. Walaupun secara dalam kontek ilmu teori2 secara comprehensive & holistic ini pernah dipelajari..namun di peringkat perlaksanaannya..masih kabur dan tidak kesampaian…dan seringkali terus diabaikan. Hubungan Manusia dengan Penciptanya merangkumi dari sudut tanggungjawab manusia memakmurkan alam yang dikurniakan, untuk kesejahteraan kehidupan bermasyarakat…  & perkara2 berkaitan keperluan manusia, kesejahteraan alam sekitar… keamanan & malah sebagai konsep ibadah …. Di era perancangan & pertumbuhan bandar berskala besar..membina bandaraya superskill ..Megacity..Metropolis…Urban Coridor  & banyak lagi term2 big scale planning; namun apa yg perlu ditekankan adalah kepada better housing, elemen kejiranan ummah.. fungsi  dan kepentingan elemen/ruang dalam kejiranan  seperti masjid, markas ilmu, sistem jalan, kemudahan utilities…. yang walaupun kecil tapi perlu dalam membentuk kejiranan hidup bermasyarakat yang baik & perlokasian yang betul. Pertingkatkan fungsi bandar sebagai satu unit kehidupan ummah… meraikan fungsi & aktiviti harian manusia…. sayugia memudahkan kita menjadi makhluk yang taat & patuh dalam melaksanakan perintah Allah.

1 comment: