Monday, March 4, 2013

143 - HHAH...APA TU PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH....TOWN PLANNER??TOWN PLANNER adalah satu profession kerjaya ‘broadly based discipline’ yang sesungguhnya mempunyai kepakaran pelbagai bidang, meliputi aspek2 ‘strategic planning’, ‘development plan’, ‘urban design’, ‘environmental/social impact assessment’, ‘land use planning’ yang berkaitan dengan perancangan perumahan, kawasan perniagaan, pembangunan industri, ‘heritage planning’, ‘tourism planning’ dan juga perancangan sosial.
Tugasan bagi kerjaya Town Planner juga begitu luas dan terlatih mahir dalam 14 tugasan berikut:
1.Kemahiran membentuk objektif jangka panjang pembangunan untuk perubahan masa depan pembangunan fizikal satu-satu kawasan,
2.Kemahiran menjalankan kajian dan penyiasatan tapak untuk satu2 pembangunan,
3.Kemahiran mengumpul dan menganalisis maklumat faktor2 fizikal, ekonomi, sosial, undang2, politik/pentadbiran, sosiobudaya dan alam sekitar yang memberikan kesan pada pembangunan guna tanah pada satu2 kawasan,
4.Kemahiran berinteraksi dan berbincang dengan masyarakat setempat, pihak pemaju, swasta dan organisasi kerajaan,
5.Kemahiran merancang pembangunan baru atau kawasan2 pembangunan semula dan menasihati Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan mengenai isu-isu perancangan bagi projek-projek seperti pembangunan di pinggir bandar, membina rangkaian jaringan pengangkutan, kawasan perindustrian, kompleks niaga dan pembangunan perumahan,
6.Kemahiran merangka pelan pembangunan atau pelan pembangunan semula dan menilai cadangan-cadangan dari segi faedah, risiko dan kos serta mencadangkan bagaimana skim pembangunan tersebut boleh dilaksanakan,
7.Kemahiran menyediakan pelan ‘subdivision’ dan susunatur dalam kawasan bandar dan luar bandar, mengambil kira keperluan pelbagai kegunaan tanah termasuk kediaman, ruang awam, kawasan lapang, sekolah dan kedai-kedai,
8.Kemahiran menyedia dan menyelaras kajian impak ekonomi, sosial dan alam sekitar,
9.Kemahiran menyediakan bukti2 bagi rayuan dan bagi pertikaian perancangan sekiranya berlaku,
10.Kemahiran berunding dengan/dan bertindak sebagai pembela, ‘interest’ kumpulan masyarakat atau pemaju,
11.Kemahiran membantu pemaju mendapatkan permit perancangan dan aspek legal bagi satu2 projek,
12.Kemahiran merekabentuk strategi-strategi bagi pembangunan, penggunaan tanah dan sumber2 di lokasi-lokasi tertentu,
13.Kemahiran mensyorkan tindakan2 ‘implementation’ bagi memastikan keperluan setempat dipenuhi, dengan mengambil kira faktor seperti kemudahan awam, komuniti, peluang pekerjaan, perumahan dan eksessibiliti penduduk,
14.Kemahiran menyelia dan menasihati syarikat2 swasta dan pemaju dalam merancang projek2 pembangunan.

No comments:

Post a Comment