Monday, February 20, 2012

131- Impak Positif dan Impak Negatif Rebakan Bandar 'Urban Sprawl' ke Kawasan Pinggir Bandar

ISU-ISU REBAKAN BANDAR 'URBAN SPRAWL' KE KAWASAN PETEMPATAN PINGGIR BANDAR
Impak positif
(i) Peluang pekerjaan di kawasan bandar utama meningkat.
(ii) Peningkatan pekerjaan sektor tertiary /perkhidmatan.
(iii) Peningkatan pendapatan penduduk.
(iv) Penduduk lebih aktif dalam tenaga kerja – masa berkerja lebih tinggi.
(v) Kadar penyewaan kediaman semakin tinggi.
(vi) ‘Commercialized agriculture’.
(vii) Kemudahan mendapatkan perkhidmatan bandar dan peningkatan kualiti hidup.
(viii) Pasaran rumah lebih luas.
(ix) ‘Modern business-oriented – home office”.
(x) Corak kehidupan mewah.
(xi) Nilai permakanan lebih baik.
(xii) Kesedaran kepada pembangunan.
(xiii) ‘Modernisation’ – urban life style.
(xiv) Peningkatan interaksi masyarakat.
Impak negatif
(i) Kesesakan kawasan kediaman.
(ii) Kesesakan lalulintas.
(iii) ‘Commuting trips’ meningkat.
(iv) Pencemaran alam sekitar.
(v) Aktiviti berkaitan pertanian dan pendapatannya menurun.
(vi) “stress of amenities’.
(vii) ‘Unskilled jobs’ meningkat.
(viii) Ancaman kepada kesihatan penduduk.
(ix) Percanggahan aktiviti guna tanah.
(x) ‘Industri bercampur kediaman’.
(xi) Konflik ‘life style’
(xii) Kenaikan nilai tanah.
(xiii) Pengasingan diri /masyarakat.
(xiv) ‘Culture resistance’.
(xv) Ancaman kepada ‘survival’ ekonomi tempatan.
(xvi) Hubungan kekeluargaan/’kinship’ menjadi longgar.
(xvii) Peningkatan jenayah sosial – kecurian, gang, dadah.
(xviii) Konflik antara kaum.

1 comment:

  1. Assalam Dr, pada pandangan saya urban sprawl ni memang tidak dapat dielakkan pada zaman millenium ni. Kita jangan lihat ianya dari aspek negatif sahaja tetapi ia turut memberi kesan negatif kepada pembangunan masa hadapan. Saya mengambil contoh dan sangat bersetuju dari apa yang telah disampaikan oleh Dr di dalam kelas Metropolitan Regional Planning,iaitu bandar boleh dianalogikan sebagai manusia. Bandar seperti manusia yang memerlukan keseimbangan pembangunan yang mana konsep kesederhanaan perlu difokuskan bagi mencapai fungsi sebagai sebuah bandar berkembang yang maju dan sejahtera.

    ReplyDelete