Tuesday, September 13, 2011

118 - KAJIAN-KAJIAN IMPAK REBAKAN BANDAR

Impak ketara ke atas penduduk/ persekitaran luar bandar :
1. Memberi kesan kepada peningkatan peluang pekerjaan, penigkatan aktiviti guna tanah, dan perubahan corak hidup penduduk luar bandar.
2. Kekurangan tanah di pinggir bandar untuk dibangunkan sebagai kediaman.
3. Kesesakan lalulintas meningkat.
4. Pencemaran alam sekitar yang serius.
5. Pendapatan penduduk meningkat.
6. Peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan ketiga (tertiary) tertumpu di kawasan pinggir bandar.
7. Kenaikan nilai tanah di pinggir bandar yang berterusan.
8. Kadar kebisingan meningkat.
9. Wujudnya ‘home office’ business di sekitar bandar utama.
10. Pebezaan amat ketara dapat dilihat antara masyarakat bandar dengan masyarakat pribumi dari segi ekonomi dan corak hidup.
11. Kemudahan asas untuk penduduk pinggir bandar tidak berkembang (stress on amenities).
12. Tumpuan jenis pekerjaan tidak mahir (unskilled jobs) di sekitar pinggir bandar.
13. Dasar ‘Urban Vilage’ dan ‘Smart Growth’ dipakai untuk kawalan perkembangan bandar.
14. Penggunaan kereta persendirian meningkat di sekitar bandar utama.
15. Ancaman ke atas aktiviti pertanian dan ekonomi berasaskan sumber tani sedia ada di pinggir bandar.
16. Jumlah pekerjaan meningkat berganda dalam sektor pekhidmatan (tertiary sector) di sekitar bandar utama.
17. Peningkatan jenayah, ‘gangs’, dan jenayah sex dalam komuniti desa pinggir bandar.
18. Permodenan dalam pembangunan diterima secara menyeluruh oleh penduduk sekitar bandar utama.
19. Penghijrahan penduduk desa tinggi ke bandar utama.
20. Perubahan corak hidup bandar ke atas penduduk desa di sekitar bandar.
21. Interaksi desa-bandar berlaku sehingga jarak 30-50 kilometer dari tepubina bandar.
22. Sosioekonomi penduduk tidak berkembang.
23. Mewujudkan satu bentuk komuniti pinggir bandar yang ‘tersendiri’.
24. Institusi tradisional dan agama mempunyai peranan penting dalam komuniti pinggir bandar.
25. Hubungan kekeluargaan/ ‘kinship’dan kejiranan menjadi semakin longgar.
26. Pengaruh bandar masih bergantung pada faktor jarak.
27. Impak positif ketara pada aspek fizikal berbanding aspek sosioekonomi dan sosiobudaya.
28. Interaksi bandar-desa masih kurang significant.

Impak Positif Dan Impak Negatif Suburbanization

Impak positif
1. Peluang pekerjaan di kawasan bandar utama meningkat.
2. Peningkatan pekerjaan sektor tertiary /perkhidmatan.
3. Peningkatan pendapatan penduduk.
4. Penduduk lebih aktif dalam tenaga kerja – masa berkerja lebih tinggi.
5. Kadar penyewaan kediaman semakin tinggi.
6. ‘Commercialized agriculture’.
7. Kemudahan mendapatkan perkhidmatan bandar dan peningkatan kualiti hidup.
8. Pasaran rumah lebih luas.
9. ‘Modern business-oriented – home office”.
10. Corak kehidupan mewah.
11. Nilai permakanan lebih baik.
12. Kesedaran kepada pembangunan.
13. ‘Modernisation’ – urban life style.
14. Peningkatan interaksi masyarakat.
15. Meningkatkan interaksi ‘urban-rural’.

Impak negatif
1. Kesesakan kawasan kediaman.
2. Kesesakan lalulintas.
3. ‘Commuting trips’ meningkat.
4. Pencemaran alam sekitar.
5. Aktiviti berkaitan pertanian dan pendapatannya menurun.
6. “Stress of amenities’.
7. ‘Unskilled jobs’ meningkat.
8. Ancaman kepada kesihatan penduduk.
9. Percanggahan aktiviti guna tanah.
10. ‘Industri bercampur kediaman’.
11. Konflik ‘life style’
12. Kenaikan nilai tanah.
13. Pengasingan diri /masyarakat.
14. ‘Culture resistance’.
15. Ancaman kepada ‘survival’ ekonomi tempatan.
16. Hubungan kekeluargaan/’kinship’ menjadi longgar.
17. Peningkatan jenayah sosial – kecurian, gang, dadah.
18. Konflik antara kaum.
19. Peningkatan jurang sosioekonomi & sosiobudaya penduduk urban dan rural.

Section 1 : Overview of Rural-Urban Fringe Issues, Urban Sprawl and Suburbanization.
-Dichtomy between Urban, Rural and Suburban Area
-Impact study of Suburban Development
-Urban Sprawl studies
-Positive and Negative Impact of Suburbanization
Preparation of Section Paper 1 (20%)
· Create Individual Blog and writes your own post. (250-300 words with add image).
Essay Title – Suburban issues in Malaysia.

7 comments:

 1. saya setuju sangat2 dengan hasil kajian yang ditunjukkan tu.

  ReplyDelete
 2. Suburbanization, urban growth and urban sprawl give many positive and negative effects to nature, social, and every single corner in our life.

  ReplyDelete
 3. Planner perlu merancang dengan lebih bijak dan menepati keperluan manusia..doktorine perancangan perlu dihayati setiap masa.

  ReplyDelete
 4. pada pendapat saya sebagai planner kita haruslah fokus terhadap sesuatu perancangan bagi sesebuah bandar dengan menekankan hubungan antara fitrah alam dan manusia sebagai satu keutamaan atau priority. Seterusnya hal ini mampu memberi kesan terhadap perancangan yang lain menjadi lebih berkesan dan seterusnya mampu mewujudkan sebuah bandar yang maju namun masih mengekalkan keindahan alam semulajadi

  ReplyDelete
 5. Saya bersetuju dengan pendapat sharlini di atas. Hal ini kerana pemeliharaan alam sekitar juga perlu diambilkira dalam sesuatu perancangan pembangunan. Perancang tidak sepatutnya merancang tanpa mengambilkira aspek lain. Suburbanization n urban sprawl sememangnya mempunyai kebaikan dan kekurangan tetapi jika bole kekurangan itu dapat dikurangkan lagi :)

  silence_nadia 3sbw

  ReplyDelete
 6. Mengambil kira 2 perkaitan dalam perancangan sesuatu kawasan:
  - Hubungan dengan pencipta
  - Hubungan dengan manusia
  - Hubungan dengan alam

  ReplyDelete